top of page

Tandem Su Yumuşatma

Su Yumuşatma sistemleri, reçine ile Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarını iyon değiştirme prensibi ile sudan çekerek suyun sertliğini gideren sistemlerdir.


Tankın içinde bulunan reçinenin iyon değiştirme kapasitesi dolduğunda, tuz kabında bulunan salamura ile otomatik olarak rejenerasyon devreye girererek reçine yenilenir.

 

Tandem sistemler iki ayrı reçine tankı ile kesintisiz yumuşak su elde edilir.

Su Yumuşatma İşlemi

TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

Su yumuşatma işlemi iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleşir. İyon değişimi  kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren suyun, sodyum formunda reçineden geçirilmesi suretiyle olur.  Sert su sodyum bazlı katyonik  reçineden geçerken içerisindeki sertlik iyonları (Ca+2 ve Mg+2) ; reçineye bağlı bulunan Na+ iyonları ile yer değiştirir.

Tandem Yumuşatma Sistemleri, iki yumuşatma ünitesinden oluşur.. Sistem geçen su miktarına göre kontrol edlir. Proses durmadan günün 24 saati daimi şekilde yumuşak su üretilir. 

Belli miktarda sert su reçineden geçtikten sonra, reçine tanecikleri tamamıyla, sertlik mineralleriyle kaplanır. 

Please reload

bottom of page