top of page

Kazan Suyu Şartlandırma

Kazan sularının arıtılması, ham suyun içinde bulunan zararlı olan iyonların kısmen veya tamamen alınması ya da ham suyun ön arıtması yapılarak (filtrasyon + yumuşatma) gerekli kimyasal maddelerin ilavesiyle fiziksel ve kimyasal olarak suyun hazırlanması şeklinde yapılabilir. Ancak bu düşük basınçlı kazanlar için geçerlidir.

Kazan besi sularının arıtılma veya hazırlama sistemleri; kimyasal arıtma, su yumuşatma, demineralize ve oksijen alma olarak sıralanabilir. 
 

Kimyasal Arıtma: Suyun içinde bulunan istenmeyen metal iyonların ve organik iyonların alınması işlevini yapacaktır.

 

Su Yumuşatma: Yalnızca suyun içinde bulunan toplam sertliğin alınması işlevini yapacaktır. 

Kireç ile Yumuşatma: Suyun toplam sertliğinin 35 fr üzerinde olması halinde, sertliği 25 fr’ın altına indirmek için tercih edilen bir prosesdir. Bu proses seçildiği zaman mutlak surette filtrasyon  işlemi uygulanmalı sonra yumuşatma ünitesi kullanılmalıdır.

 

Demineralize: Suyun tüm iyonlarının alınması, iletkenliğin minimize edilmesini sağlayan katyonik ve anyonik reçineden oluşan bir sistemdir. İstenilen kullanım parametrelerine göre tasarımı yapılabilmektedir. Son zamanlarda yerini revers osmos ünitelerine terk etmiştir.

 

Oksijen Alma: Suyun içinde bulunan ve korozyonun en büyük nedeni olan erimiş oksijenin alınması için termik degazör kullanılmaktadır. Düşük basınç, yüksek sıcaklıkta (102°-105 °C) çalıştırılmalıdır.

Kazanları korumak için arıtmanın yanında suyun şartlandırılmasının yapılması da gerekecektir. Bunun için kazanın kullanım şekli önemlidir.

Endüstriyel Tesislerde Soğutma Suyu Şartlandırma

Soğutma suyu olarak kullanılan sular sistemlerde temel olarak 4 ana sorun:
1. Korozyon,
2. Birikinti (scaling),
3. Bakteriyel kirlenme (fouling),
4. Depozitlenme (askıda katıların çökelmesi)

Korozyon, sistemde bulunan metallerin elemental formdan doğadaki hallerine elektrokimyasal yolla dönme işlemidir.

Birikinti, Su içinde çözünmüş halde bulunan katı maddeler belli koşullar altında su fazından ayrılarak bulunduğu yerlere çökelme eğilimine girerler. Normalde tuz, şeker gibi bildiğimiz katılar su içinde ısındıkça daha fazla çözünürler. Bunun aksine soğudukça da kristallenirler.

Bakteriyel Kirlenme, Doğada sulu ortamda yaşam faaliyetlerini sürdüren canlılar endüstriyel tesislerde de eğer önlemleri alınmazsa problemleri üreyerek sıkıntı yaşatacak seviyeye getirebilir. Bakteriyel kirlilik korozyonu, ciddi ısı yalıtımı nedeni ile birikinti oluşumunu hızlandırır. Sistemlerde bakteri, yosun ve mantar formunda bulunabilirler.

Depoz,tlenme, Suda askıda bulunan katı maddelerin sistem iç dinamiklerine bağlı olarak belirli bir yerde çökelmeleri, toplanmalarına depozitlenme denilmektedir. Depozitlenmenin scalingden farkı çözünmüş maddelerden dolayı değil aksine askıda bulunan katılardan dolayı oluşmasıdır.

Kimyasal şartlandırmanın seçimi öncesinde yapılması gereken bazı inceleme (survey) ve işlemler (test ve kontroller) vardır. Bunlar: - Sistem inceleme raporu ( assessment, survey raporu) - Sistemin eğiliminin tespiti (korozyon veya birikinti) - Bakteriyel kirlilik riski ve geçmişi - Önceki inceleme (inspection) raporları ve mevcut problemler

Sanayi Tesislerinde Ön Arıtma ve Filtrasyon

Demir ve Mangan Giderimi
Suyun içerdigi demir ve mangan çesitli oksidasyon yöntemleriyle oksitlenir. Bunun için kullanilan en yaygin yöntemler, havalandirma ile havadaki oksijenin suya geçirilmesi ile çesitli oksidant maddelerin kullanimidir. Havalandirma için kaskat havalandiricilar kullanilabilecegi gibi kapali sistem oksidasyon da mümkündür.

Koagülasyon ve Flokülasyon
Özellikle yüzeysel sularda bulunan türbiditenin ve yüksek askida kati maddenin giderilmesi için kullanilir. Koagülantlar suya hizli karistirma tankinda, uygun pH degerinde dozlanir. Böylelikle, olusan kolloidal maddeler yavas karistirma tankinda uygun polimer dozajiyla çökelebilir floklar haline getirilir ve takiben yer alan bir durultucuda çöktürülerek uzaklastirlir. Uygun katki maddeleri ve dozajlar firmamiz tarafindan yapilan Jar Testler ile tespit edilir.

Filtrasyon

Klasik Filtrasyon

Kum veya multimedia filtreler, suyun içerigindeki çökelebilir formdaki askida kati maddelerinin süzülerek, berrak bir su üretilmesi için kullanilir. Ayrica, özel dolgu yardimiyla da suda bulunan demirin süzülmesini temin eder. Aktif karbon filtreleri ise, suyun içerigindeki suya tat ve koku veren serbest klor ve organik maddelerin aktif karbon reaksiyonu ile tutularak sudan ayrilmalarini temin eder. Basinca dayanikli çelik veya polyester malzemeden üretilen filtrasyon tanklari yüksek kalitede kuvartz kumu, antrasit, yesil kum veya aktif karbon dolgu içerir. 

Membran Filtrasyonu
Mikrofiltrasyon, bakteriler ve daha büyük kolloidal maddelerin süzülmesini temin eder. Ultrafiltrasyon ise mikrofiltrasyondan öte bir süzme gerçeklestirerek, bakteriler, virüsler, yüksek moleküler boyutlu proteinler ve organik maddelerin sudan uzaklastirilmasini saglar. Ultrafiltrasyon ile partikül gideriminden öte suyun dezenfeksiyonu da gerçeklesir. 


Yumuşatma

Kireç-Soda Metodu
Bu yumusatma metodu, belediyeler gibi yüksek debide su kullanimi olan yerlerde, çok sert veya alkali sularin aritiminda ve yumusatmanin yaninda türbiditesi yüksek olan sularda tercih edilmektedir. Bu yöntemde öncelikle suya sönmüs toz kireç dozlanarak geçici sertlik olusturan iyonlarin, daha sonra soda dozaji ile kalici sertlik olusturan iyonlarin çökelebilir bilesikler olusturmasi saglanir.
Iyon Degistirici (Akiskan Yatak)
Nanofiltrasyon (NF)
Demineralizasyon ( Saf Su )
Iyon Degistirci (Akiskan Yatak)
Reverse Osmosis (RO)
Ultra Saf Su üretim Tesisleri
Mixed-Bed (Karma Iyon Degistirici)
Electrodeiyonizasyon (EDI)
Dezenfeksiyon Tesisleri

Please reload

Kazan Su Şart
Soğutma Su Şart
Filtrasyon
bottom of page