top of page

Atık Su Arıtma Sistemleri

Atık Su Arıtma Sistemleri

Daha yaşanır bir çevre ile birlikte üretim anlayışı ve firmaların hem maliyet azaltma hem çevre zararlarını engelleme politikaları ayrıca su kaynaklarının azalması endüstride kullanılan suların geri kazanılması ihtiyacını arttırmıştır. Atık su arıtma ve su geri kazanım sistemleri hem maliyet hem çevreye sağladığı katkı avantajıyla kurumların bazı durumlarda kurtarıcısı olmaktadır.

 • Fiziksel Kirlenme: Genelde parça yıkama, ısıtma/soğutma, kalıp ayırma gibi işlemlerden kaynaklanan kirlenmelerdir.

 • Kimyasal Kirlenme: Yüzey işlem banyoları, ürün formülünde kullanılan sular kimyasal olarak kirlenir.

 • Biyolojik Kirlenme: İnsani kullanım veya açık su kanalları suyu biyolojik olarak kirletir.

 

BAZI SEKTÖRLERDE SU GERİ KAZANIMI    ATIK SUYUN KAYNAĞI    GERİ KAZANIM SUYU KULLANIM KAYNAĞI    EN ÇOK SATILAN KAPASİTELER

Kimya-Kozmetik-Boya    Üretim ve Evsel Tüketim,    Isıtma, soğutma, bahçe sulama    50-200 m3/gün


Cam Sanayi    Rodaj suyu    Rodaj hatlarında    10-50 m3/gün

 

Metal Sanayi    Yıkama, soğutma suları    Yıkamada, soğutmada, dökümhanede, boryağda    100-500 m3/gün

 

Enerji Sektöründe    Soğutma suları    Soğutma kulelernde    50-200 m3/gün

 

Tekstil Sanayi    Yıkama, boyama suları    Isıtmada, bahçe sulamada    10-200 lt/gün

 

Kağıt Sektörü    Isıtma suları    Hamur hazırlamada    50-200 m3/gün

 

Toprak Ürünleri    Çamur hazırlama, soğutma    Çamur hazırlama, yıkama ve soğutmada    50-300 m3/gün

 

Plastik Sanayi    Soğutma suları    Kalıp ayırma, soğutma    20-100 m3/gün

Ultrafiltrasyon Cihazları

Ultrafiltrasyon Cihazları

Ultrafiltrasyon cihazları, mekanik bir filtrasyon modül membranının nanoteknoloji sayesinde hassaslık derecesini arttırarak uygulanmasına denir. Yöntem sudaki fiziksel kirleticilerin sudan ayrıştırılırken kimyasal niteliklerinin aynı kalmasını sağlar. Ultra Filtrasyon su ve düşük molekül ağırlığındaki bileşenlerin, özel bir filtreden geçtiği ve bu sırada partikül, kolloidler ve büyük moleküler ağırlıktaki bileşenlerle birlikte bakteri ve çoğu virüsünde sistemden uzaklaştırıldığı bir filtreleme töntemidir. Kullanılan ultrafiltreler genelde 0,01-0,1 urn aralığında olup membran iç dış duvarları arasında basınç gradyanı uygulanarak çalıştırılır. Mayer ultrafiltrasyon cihazları sektörel standartlara uygun sertifikasyonları tamamlanmış ve modüllerden meydana gelmektedir. Reverse osmosis cihazları için önarıtma gereksinimlerini tam olarak karşılayabilen ultrafiltrasyon cihazları verimliliği en üst seviyeye çıkartıyor.

ULTRAFİLTRASYON MEMBRAN ÇALIŞMA KOŞULLARI    SI    US
20 C Sıcaklıkta Besleme Basıncı    6,25 bar    93,74 psi
TMP Basıncı    2,1 bar    30 psi
25 C Filtreleme Hızı    40 - 120 L/m2/hr    24 - 70 gfd
Çalışma Sıcaklığı    1 – 40 ºC    34 - 104 ºF
PH Aralığı    2 ile 11    
Besleme NaOCL Enfazla    2.000 ppm

Sistem 1-15 bar arasında bir basınçla sıvının ultrafiltrasyon filtrelerine basılmasıyla çalışır. Zaman içinde kirlilik ve tıkanmaya bağlı kimyasal temizlik yapılarak işletilir. Bu işlemlerin tamamı bir otomasyon sistemiyle kontrol altında tutulur ve ayrıca çeşitli yazılımlarla da sürekli güncellenir.

Ultrafiltrasyon Kullanım Alanları

 • Peynir altı suyu fraksiyonlamada,

 • Meyve suyu arıtımında,

 • Jelatin konsantrasyonunda,

 • Protein hidrolizatının arıtılmasında,

 • Bitkisel yağlarda, asidite ve berraklık düzenlemede,

 • Şeker ve alkol rafinasyonunda

 • Kimyasal atıksuların geri kazanımında,

 • Biyolojik atıksuların geri kazanımında,

 • Reverse osmosis öncesinde filtrelemede,

Su Yumuşatma Cihazı

Su Yumuşatma Cihazı

Su yumuşatma cihazları; endüstriyel veya evsel kullanımda zarar veren Ca ve Mg iyonlarının sudan alınarak suyun yumuşatılması, kirecin giderilmesi işini yaparlar. Su içinde bulunan sertlik yapan iyonlar sudan uzaklaştığında, suyun bu açıdan kireçtaşı oluşturma niteliğide bertaraf edilir. Mayer su yumuşatma cihazları uzun kullanım ömrü ve yüksek teknoloji ürünü bileşenleri ile endüstriyel alanların koşullarına uygun şekilde üretilmektedir.

UYUN SERTLİK DERECESİ    TANIMI
30 fr ve üstü    Çok Kireçli
15-30 fr    Kireçli
5-15 fr    Orta Kireçli
0-5 fr    Çok Yumuşak

Kimya, Kozmetik, Boya    Doğrudan Ürün Formülünde, Kazan Yıkamada    15-30-50-200 m3/gün
Cam Sanayi    Lamine, Yıkama, Rodajlama Hatlarında    5-10-20-100 m3/gün
Metal Sanayi    Durulama, İşleme, Kaplama Hatlarında, Dökümhanelerde,    20-50-100-300 m3/gün
Medikal Ve İlaç Sektöründe    İşletmede, Otoklavlarda    2-5-10-20 m3/gün
Seramik-Taş-Toprak Ürünlerinde    Çamur Hazırlama, Sır Kaplamada    10-30-100 m3/gün
Turizm Sektöründe    Otellerde Kullanım Ve İçme Suyu    10-30-100-500 m3/gün
Gıda Sektöründe    Ürün Hazırlamada, Cateringlerde, Bulaşık Makinelerinde    10-20-50-100 m3/gün
İnşaat Sektöründe    Şantiyelerde, Projelerde, Evsel Kullanımda    20-50-100 m3/gün
Enerji Sektöründe    Türbinlerde, Soğutma Sularında    50-100-500 m3/gün
Otomotiv Sanayi    Yıkama, Kaplama, Boyama Hatlarında    50-100-200 m3/gün
Tekstil Ve Deri Sektöründe    Sıcak Su Ve Boya Hatlarında, Kazanlarda    20-50-500 m3/gün
Kağıt Baskı Matbaa Sektörü    Baskı Hazırlığında    5-10-20 m3/gün
Isıtma Soğutma Sektörü    Besleme Suyu    10-20-50 m3/gün
Makine Sanayi    Suyla Çalışan Makinelerde    5-10-20 m3/gün

Kum Filtresi

Kum Filtresi

Kum filtresi ya da multimedya kum filtreleri; sularda bulunan tortu, bulanıklık, askıda katı maddeleri derin yataklı filtre haznesi sayesinde filtreleyen sistemlerdir. Su içinde doğal halde bulunan partiküller filtre yatağından geçerken, uygun özelliklerdeki media sayesinde süzülür ve sudan ayrıştırılır.

Çok tortulu (ince)    Makinelerde korozyon, koku, bulanıklık, bakteri
Çok tortulu ( kalın)    Pompa fanlarının kırılması, tıkanıklık
Orta derece tortulu    Depolarda çökelme, ürünlerde bozulma
Az tortulu sular    Hafif koku, tesisatta tıkanma

KUM FİLTRE SİSTEMİ    KULLANIM ALANLARI    EN ÇOK SATILAN KAPASİTELER
Kimya, Kozmetik, Boya    Genel Kullanım    50-500 m3/gün
Cam Sanayi    Lamine, Yıkama, Rodajlama Hatlarında    5-10-20-100 m3/gün
Metal Sanayi    Genel Kullanım    50-500 m3/gün
Medikal Ve İlaç Sektöründe    Genel Kullanım    50-500 m3/gün
Seramik-Taş-Toprak Ürünlerinde    Çamur Hazırlama, Sır Kaplamada    100-1.000 m3/gün
Turizm Sektöründe    Otellerde Genel Kullanım    10-30-100-500 m3/gün
Gıda Sektöründe    Ürün Hazırlamada, Cateringlerde, Bulaşık Makinelerinde    10-20-50-100 m3/gün
İnşaat Sektöründe    Şantiyelerde, Projelerde, Evsel Kullanımda    20-50-100 m3/gün
Tarım Sektörü    Sulamada    100-5000 m3/gün
Otomotiv Sanayi    Yıkama, Kaplama, Boyama Hatlarında    50-100-200 m3/gün
Tekstil Ve Deri Sektöründe    Sıcak Su Ve Boya Hatlarında, Kazanlarda    20-50-500 m3/gün
Makine Sanayi    Suyla Çalışan Makinelerde    5-10-20 m3/gün

Aktif Karbon Filtreleri

Aktif Karbon Filtreleri

Aktif karbon filtreleri; sularda bulunan renk, koku, tad, eriyik halde bulunan gazları ve organik maddeleri arıtmakta ve özellikle klor gideriminde kullanılan su arıtma ekipmanıdır. Filtre ihtiva ettiği aktif karbon maddesinin adsorbe yeteneği ve geniş yüzey alanını kullanır. 3 gr karbon yaklaşık 1 futbol sahasından fazla yüzey alanına sahiptir.

Çok klorlu    Makinelerde korozyon, koku, bulanıklık,
Az klorlu    Bakteri

Kimya, Kozmetik, Boya    Genel Kullanım    20-100 m3/gün
Metal Sanayi    Genel Kullanım    30-300 m3/gün
Medikal Ve İlaç Sektöründe    Genel Kullanım    10-50 m3/gün
Seramik-Taş-Toprak Ürünlerinde    Çamur Hazırlama, Sır Kaplamada    100-1.000 m3/gün
Turizm Sektöründe    Otellerde Genel Kullanım    10-30-100-500 m3/gün
Gıda Sektöründe    Ürün Hazırlamada, Cateringlerde,    10-20-50-100 m3/gün
İnşaat Sektöründe    Şantiyelerde, Projelerde, Evsel Kullanımda    20-50-100 m3/gün
Otomotiv Sanayi    Yıkama, Kaplama, Boyama Hatlarında    50-100-200 m3/gün
Tekstil Ve Deri Sektöründe    Sıcak Su Ve Boya Hatlarında, Kazanlarda    20-50-500 m3/gün
Makine Sanayi    Suyla Çalışan Makinelerde    5-10-20 m3/gün

Demir Mangan Filtreleri

Demir Mangan Filtreleri

Demir Mangan filtreleri; sularda bulunan demir ve mangan iyonu gideriminde kullanılan su arıtma ekipmanıdır. Demir filtresi ihtiva ettiği media maddesinin adsorbe yeteneği ve geniş yüzey alanını kullanır.

Demirli sular    Makinelerde korozyon, koku, bulanıklık, renk
Manganlı sular    Tesisatta tıkanma, korozyon, acılık, renk

Kimya, Kozmetik, Boya    Genel Kullanım    20-100 m3/gün
Metal Sanayi    Genel Kullanım    30-300 m3/gün
Medikal Ve İlaç Sektöründe    Genel Kullanım    10-50 m3/gün
Seramik-Taş-Toprak Ürünlerinde    Çamur Hazırlama, Sır Kaplamada    100-1.000 m3/gün
Turizm Sektöründe    Otellerde Genel Kullanım    10-30-100-500 m3/gün
Gıda Sektöründe    Ürün Hazırlamada, Cateringlerde,    10-20-50-100 m3/gün
İnşaat Sektöründe    Şantiyelerde, Projelerde, Evsel Kullanımda    20-50-100 m3/gün
Otomotiv Sanayi    Yıkama, Kaplama, Boyama Hatlarında    50-100-200 m3/gün
Tekstil Ve Deri Sektöründe    Sıcak Su Ve Boya Hatlarında, Kazanlarda    20-50-500 m3/gün
Makine Sanayi    Suyla Çalışan Makinelerde    5-10-20 m3/gün

Kartuşlu Su Filtresi - Kartuş Filtre

Kartuşlu Su Filtresi - Kartuş Filtre

Su arıtma tekniklerinin en temel ilkesi suyu mekanik bir engelden geçirmek ve partiküllerin bu engelde takılmasını sağlamaktır. Kartuşlu su filtreleri, suyun en az 1 bar basınçla hareketi esnasında doğal olarak filtre gözenekleri vasıtasıyla partikülleri sudan uzaklaştırır. Suyunuzda bulunan demir mangan miktarını öğrenmek için uzman bir laboratuvarda analiz yaptırabilirsiniz.

İplik, Sediment, Spun, Bez1-20 m3/hTesisatta ön filtrasyon yapar

Çelik veya kafes filtreler3-80 m3/h Kaba tortu tutucu

Disk Filtreler10-300 m3/h Soğutma kuleleri, sulama sistemleri

Seperatör Filtreler10-300 m3/h Kuyu filtreleme

Karbonlu Filtreler1-30 m3/h Klor giderimi

Kimya-Kozmetik-Boya-AkaryakıtGenel Tesis İçinde, Ürün Süzmede,5-30-50-200 m3/gün

Cam SanayiLamine, Yıkama, Rodajlama hatlarında5-10-20-100 m3/gün

Metal SanayiDurulama, İşleme, Kaplama hatlarında, İndiksiyon Ocaklarında, Dökümhanelerde, Kataforezde20-50-100-300 m3/gün

Kimya-Kozmetik-Boya-Akaryakıt    Genel Tesis İçinde, Ürün Süzmede,    5-30-50-200 m3/gün
Cam Sanayi    Lamine, Yıkama, Rodajlama hatlarında    5-10-20-100 m3/gün
Metal Sanayi    Durulama, İşleme, Kaplama hatlarında, İndiksiyon Ocaklarında, Dökümhanelerde, Kataforezde    20-50-100-300 m3/gün
Medikal ve İlaç Sektöründe    Ultrasafsu öncesinde, ürün formülünde, otoklavlarda    2-5-10-20 m3/gün
Seramik-Taş-Toprak Ürünlerinde    Kuyu Çıkışlarında, Çamur Hazırlama, Sır Kaplamada    10-30-100 m3/gün
Turizm Sektöründe    Otellerde Kullanım ve İçme Suyu    10-30-100-500 m3/gün
Gıda Sektöründe    Ürün Hazırlamada, Cateringlerde    10-20-50-100 m3/gün
İnşaat Sektöründe    Şantiyelerde, Projelerde    20-50-100 m3/gün
Enerji Sektöründe    Türbinlerde, Soğutma Sularında    50-100-500 m3/gün
Otomotiv Sanayi    Yıkama, Kaplama, Boyama Hatlarında    50-100-200 m3/gün
Tekstil ve Deri Sektöründe    Sıcak Su ve Boya Hatlarında, Kazanlarda    20-50-100 m3/gün
Kağıt Baskı Matbaa Sektörü    Baskı Hazırlığında    5-10-20 m3/gün
Isıtma Soğutma Sektörü    Besleme Suyu    10-20-50 m3/gün

Makine SanayiSuyla Çalışan Makinelerde 5-10-20 m3/gün

Please reload

bottom of page